Co je vlastně skanzen? A kde vzniklo toto zajímavé slovo?

Skanzenem se nazývá nejčastěji muzeum v přírodě, které je často doprovázeno národopisnými (etnografickými) informacemi ze života lidí v minulosti.

Návštěvníci zde mohou vidět různé ukázky a předměty lidové tvořivosti (hračky, nádobí, nábytek), hospodářských stavení a různé zemědělské a řemeslné nástroje.

Často jsou areály skanzenů také spojené s různými akcemi, které se zaměřují na ukázky lidových tradic, zvyků, trhů a ukázek ze života lidí.

Kde se vzalo slovo „skanzen“?

Původ má překvapivě ve Švédsku. Ve švédštině znamená slovo „skanzen“ „hradby“. V hlavním městě Švédska – Stockholmu – existuje jedno z nejstarších muzeí lidových staveb, které nese jméno ZOO Skansen. A odtud s největší pravděpodobností pochází i v Česku používané slovo „skanzen“.

Typy muzeí v přírodě

Skanzeny se rozdělují do několika kategorií podle významu pro danou lokalitu. Může se jednat o muzea v přírodě: lokální, regionální, celonárodní. V Česku máme zatím pouze lokální a regionální skanzeny. Skanzen, který by se mohl řadit jako celonárodní, zatím nikoliv.

Ve skanzenech může být také několik typů objektů. Rozřazují se podle množství dochovaných prvků na stavbě a četnosti jejich úprav. Tyto typy budov jsou: originál, do kterého se zasáhlo minimálně. Kopie, která se zpracovala v co nejpřesnější podobě podle originální předlohy. Rekonstrukce stavby je kopie s pozměněnou funkcí. Často se rekonstrukce používají jako recepce, obchody a pod.