Aktuality

Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb

Jednodenní seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických staveb se uskuteční ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dne 20. září 2016 v rámci realizace termosanace.

Museum vivum XI, 2016

Připravované vydání sborníku Museum Vivum nabízí prostor k vyjádření zkušeností muzeí v přírodě a dalších institucí k problematice uplatnění výtvarného hlediska a aspektu estetiky v různých rovinách.

Výstava Muzea v přírodě – za poznáním i odpočinkem

Český svaz muzeí v přírodě připravil výstavu propagující fenomén muzeí v přírodě. Prezentace pojednává na devíti bannerech o historii skanzenů v ČR se zahraničním přesahem.