ČeskyEnglish

Aktuality

O vizích rozvoje muzea v přírodě

Metodické centrum pro muzea v přírodě a Český svaz muzeí v přírodě z.s. vyzývají k úvaze o vizích rozvoje muzea v přírodě

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR ve Valašském muzeu v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 12. ledna 2018 navštívili na svém výjezdním setkání zástupci Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR. Cílem byla prohlídka tří stálých expozic.

Kurz Ovocný strom v krajině

Kurz celoživotního vzdělávání Ovocný strom v krajině 2018 pod vedením Ústavu šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně. Termín: únor 2018 - listopad 2018.